Demo Türkçe Giga Yazılım 251
11.10.2013 01.04.2022

Resmî daireler, ihtiyaç duydukları taşınırları DMO veya firmalardan temin ederler. Bu taşınırları 5018 sayılı kanunda öngörülen Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Tüketim Malzemeleri Defterine ve Dayanıklı Taşınırlar Defterine kaydetmeleri gerekir. Alt birimlere gereken taşınırların temini için, Taşınır İstek Fişi alınmasından başlayarak; bu isteğin ambardan karşılanması, ambarda yoksa dışarıdan alınarak ambara giriş ve çıkışının yapılması, dayanıklı taşınırların zimmetlenmesi ve gerektiğinde taşınırların stoktan düşümüne kadar geçen bir dizi işlemler yapılır. Bu işlemler, hem tekrar tekrar firma ve taşınırların yazılması, hem de bu yazılmalar sırasında yanlış yapılması olasılığının yükselmesi nedeni ile sıkıcı ve ihmale sebep olan işlerdir. Oysa siz, şu anda, firma ve taşınır isimlerinin sadece bir kere yazılması ile tüm bu işlemleri yapan bir programla tanışmaktasınız. Taşınır İstek Fişinden, Taşınır İşlem Fişini hazırlamak, sadece bir butona basmakla yapılır. Aynı şekilde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağını veya Zimmet Fişini hazırlamak yine tek butonla gerçekleştirilir. Bu kadar kolay. . . Bu sırada, Tüketim Malzemeleri Defteri ve Dayanıklı Taşınırlar Defteri gibi, resmi ve tutmak zorunda olduğunuz defterler, ek bir işlem yapmanıza gerek olmaksızın, kendiliğinden oluşmuştur. Çünkü programınız entegre bir programdır. Ayrıca sadece birkaç tuşla; Dayanıklı Taşınırlar Listesi, Taşınır Yönetim Hesabı İcmal Cetvelleri, Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri, Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetvelleri, 2.Düzey Taşınır Hesap Cetvelleri, Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri, Cirolarına Göre Firma Listesi, Firma Bazında Taşınır Listesi, Sipariş Listesi, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı ve Sayım Tutanağı hazırlayabilirsiniz. Yaygın muhasebe programları, ayniyat takibi için yetersizdir. Çünkü AyniPro gibi stok ve cari hesap takibini yapsalar dahi, Taşınır İstek Fişi, Taşınır İşlem Fişi, Zimmet ve Düşüm evrakları ile Dayanıklı Taşınırlar, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Birimlerdeki Taşınır Listesi, Şahıslardaki Taşınır Listesi, Firma Bazında Taşınır Listesi, Cirolarına göre Firma Listesi, Zimmetli Taşınırlar Listesi gibi raporların muhasebe programları ile basılamaması ve takibinin yapılamaması programımızı tercihte önemli bir etkendir. Sizleri de bu programa sahip olmaya çağırıyoruz. Sormakta hiçbir zaman tereddüt etmeyiniz. Sorularınız bizi ancak memnun eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir