30.01.2023

Birleşmiş Milletler (BM), 1945 yılında kurulmuş bir uluslararası kuruluştur. BM’nin amacı, dünya barışını ve adaletini sağlamak, uluslararası sorunların çözümüne yardımcı olmak ve ülkeler arasındaki işbirliğini artırmaktır.

BM’nin görevleri arasında:

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ve çatışmaların çözümü
Ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması ve ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların çözümü
Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve insan haklarının korunması
Uluslararası hukukun ve insan haklarının desteklenmesi
BM, 193 ülkenin üyesi olmasından oluşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi gibi farklı kuruluşları içermektedir.

Birleşmiş Milletler ve Alt Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Uluslar Arası kuruluşlar ve görevleri hangileridir?

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan uluslar arası kuruluşlar:

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Uluslararası Para Fonu (IMF): IMF, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında ekonomik işbirliğini ve dengeyi sağlamak için 1944 yılında kurulmuştur. IMF, ekonomik krizi olan ülkelere finansal yardım ve ekonomik danışmanlık sunar. Ayrıca, ülkelerin ekonomik politikalarını ve uygulamalarını değerlendirir ve geliştirme önerileri sunar.

Dünya Bankası

Dünya Bankası: Dünya Bankası, ekonomik ve sosyal kalkınma için finansal ve teknik yardım sağlamak için 1944 yılında kurulmuştur. Banka, projeler yapmak, borç vermek ve ekonomik danışmanlık sunmak gibi yollarla gelişmekte olan ülkelere destek verir. Banka, ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla çalışır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO): WHO, 1948 yılında kurulmuştur ve dünya çapında sağlık sorunlarını öncelikle tedavi etmek ve önlemek için çalışır. WHO, çeşitli hastalıklardan korunma, hastalıkların tedavisi ve kontrolü, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gibi konularda çalışır.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO): UNESCO, eğitim, bilim, kültür, yazılı ve görsel miras gibi alanlarda uluslararası işbirliği sağlamak için 1945 yılında kurulmuştur. UNESCO, ülkeler arasındaki kültürel ve bilimsel değişim ve işbirliğini teşvik etmek, çocukların ve gençlerin eğitim haklarının korunması ve geliştirilmesi gibi konularda çalışır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF): UNICEF, 1946 yılında kurulmuştur ve dünya çapında çocukların sağlık, gıda, eğitim ve haklarının korunması için çalışır. UNICEF, ayrıca çocukların katıldığı savaşlar, açlık, hastalık ve diğer acil durumlarda destek verir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Ülkelerin kalkınma süreçlerini desteklemek ve yerel çözümler bulmak için çalışır.

Birleşmiş Milletler Açık Hava ve Uydu Yönetimi (UNOOSA)

Açık hava ve uydu alanındaki uyum ve işbirliğini sağlar.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

UNHCR, 1950 yılında kurulmuştur ve dünya çapındaki mültecileri koruma ve yardım etmeyi amaçlar. UNHCR, mültecilerin barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak, ülkelerine dönmelerine yardım etmek ve insan haklarını koruyarak mültecilerin durumlarını iyileştirmek için çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.