17.10.2023 764 defa okundu

Filistin – İsrail savaşı ile tekrar gündeme gelen ve haber spikerlerinin Mescid-i Aksa! diye arka görsel olarak kullandığı yer gerçekte Mescid-i Aksa değil.

Mescid-i Aksa tarih boyunca semavi dinler için oldukça önemli bir yer olmuştur. Batının ve Doğunun orduları Mescid-i Aksa için defalarca savaşmışlardır. Yahudilik inancına göre Mescid-i Aksa’nın bulunduğu alan, Hz. Süleyman tarafından inşa edilen ilk Süleyman Tapınağı’nın bulunduğu yerdir. Mescid-i Aksa’nın bulunduğu alan, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yerdir. Bu nedenle Hristiyanlar için de önemli bir hac noktasıdır.

Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettikten sonra, Müslümanların kıblesinin Kudüs’teki Mescid-i Aksa olduğu bildirilmiştir.

Kesin olarak bilinmemekle birlikte Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlar arasında Mescid-i Aksa 20 den fazla el değiştirmiştir.

Mescid-i Aksa’nın bulunduğu 145 dönümlük alan, Hz. Süleyman tarafından inşa edilen ilk Süleyman Tapınağı’nın bulunduğu yerdir. Bu alan MÖ 586 yılında Babil Kralı Nebukadnezar tarafından yıkılmıştır.

MÖ 538 yılında Perslerin Babil’i fethetmesiyle birlikte Yahudiler bölgeye gelmiş ve ikinci Süleyman Tapınağı’nı inşa etmişlerdir. Bu tapınak MS 70 yılında Romalılar tarafından yıkılmıştır.

MS 324 yılında Kudüs’ü fetheden Bizanslılar Mescid-i Aksa’yı kilise olarak kullanmıştır.

MS 638 yılında ilk defa Müslümanların eline geçerek cami olarak kullanılmıştır. 1099 yılında Kudüs’ü fetheden Haçlılar, Mescid-i Aksa’yı bir kiliseye çevirmiş, 1187 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından Kudüs’ün yeniden fethi ile birlikte, Mescid-i Aksa tekrar Müslümanların eline geçmiştir.

1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Kudüs’ü fethi ile tekrar Müslümanların eline geçmiştir. Devamını az çok hepimiz biliyoruz.

Tekrar bir toparlayacak olursak Mescid-i Aksa’nın bulunduğu 145 dönümlük alanda Hz. Süleyman’ın tapınağı yer alıyordu. Günümüzde bu alan içerisinde üç önemli yapı bulunuyor. Bunlar Mescid-i Aksa, Kubbetü’s-Sahre ve Ağlama duvarı.

Kubbetü's-Sahre Mescid-i Aksa

Burada birçok kişi tarafından doğru bilinen yanlış, birçok kişinin Kubbetü’s-Sahre’yi Mescid-i Aksa biliyor olmasıdır. Mescid-i Aksa, hem bir yapı hem de bir arazi adıdır.

Mescid-i Aksa Kubbetü's-Sahre

Kubbetü’s-Sahre, Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân tarafından 691-692 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Altın kubbesi ile Kudüs’ün silüetine hakim olan bu yapı bir çok kişi tarafından Mescid-i Aksa olarak bilinmektedir. Kubbetü’s-Sahre da Müslümanlar için oldukça önemlidir.

Ağlama Duvarıda Yahudilerin dua ettiği Hz.Süleymanın tapınağından arda kalan bir duvardır.

Kubbetü’s-Sahre ve Ağlama Duvarının bulunduğu 145 dönümlük alan Mescid-i Aksa’nın arazisidir.

https://maps.app.goo.gl/2ChRksr5RZhkaXYr5  Haritadan yerine bakabilirsiniz.

Bu alan içerisinde başka önemli yapılarda bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir