22.01.2023 172 defa okundu

Ingilizce, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde resmi dil olarak kullanılan bir dilidir.

Dünya çapında birçok ülkede eğitim, ticaret, turizm ve diplomatik ilişkiler gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. İngilizce dilinin kökeni, İngiltere’de konuşulan Anglo-Saxon dilidir ve zaman içinde Latin, Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi dillerin etkisiyle zenginleşmiştir.

İngilizce dilinin yazılı ve sözlü olarak kullanılması, özellikle günümüzde önemli bir dil olarak kabul edilmektedir.

ingilizce Dil yapısı nasıldır?

gündelik hayatta kullanılan ingilizce kelimeler?

Ingilizce dil yapısı özellikle diğer dillerle karşılaştırıldığında oldukça esnektir ve çeşitli dil yapılarını içerebilir. Ancak genel olarak, Ingilizce dil yapısı şunları içerir:

Sözcük sıralaması: Ingilizce’de sözcük sıralaması özellikle diğer dillerle karşılaştırıldığında oldukça esnektir. Örneğin, “the boy” (çocuk) ve “the cat” (kedi) gibi cümlelerde sözcüklerin sıralaması değişebilir.

Cümle yapısı: Ingilizce’de cümle yapısı temel olarak subject-verb-object (konu-fiil-nesne) yapısına dayanır. Örneğin, “I eat an apple” (Ben bir elma yerim) cümlesinde konu “I” (ben), fiil “eat” (yemek) ve nesne “an apple” (bir elma) şeklindedir.

Zamanlar: Ingilizce’de zamanlar arasında genişletilmiş geçmiş, gelecek, şimdiki zaman, genişletilmiş geniş zaman, kısaltılmış geçmiş, kısaltılmış geniş zaman vardır.

Ekler: Ingilizce’de çeşitli ekler kullanılır. Örneğin, “ing” eki, “ed” eki, “ly” eki, “able” eki gibi.

Modal fiiller: Ingilizce’de modal fiiller kullanılır. Örneğin, “can” (yapabilmek), “must” (zorunlu olmak), “should” (olması gerekir) gibi.

Özellikle İngilizce’de özellikle yabancılar için zor olan bir konu olan unregualr verbler (düzensiz fiiller) vardır.

İngilizce dilinin önemli bir özelliği de çok sayıda kelime içermektedir. Örneğin, İngilizce’de birçok synonyms (eşanlamlı kelimeler) vardır.

İngilizce ve Türkçe arasında ki fark nelerdir?

Ingilizce ve Türkçe arasındaki farklar arasında şunlar sayılabilir:

Alfabesi: Türkçe alfabesi 29 harf içerirken, Ingilizce alfabesi 26 harf içermektedir.

Sesler: Türkçe ve Ingilizce arasındaki ses farklılıkları vardır. Örneğin, Türkçe’de “ç” harfi yoktur ve “c” harfi sadece “s” sesi ile okunurken Ingilizce’de “c” harfi hem “k” hem de “s” sesleriyle okunabilir.

Gramer: Türkçe ve Ingilizce arasındaki gramer farklılıkları vardır. Örneğin, Türkçe’de cinsiyet belirteci olmayan bir dil olduğu için cinsiyetli kelimeler yoktur, Ingilizce’de ise cinsiyetli kelimeler vardır. Ayrıca Türkçe’de fiilin sonuna ekler getirerek zamanları belirtirken, Ingilizce’de zamanları belirtmek için fiilin köküne ekler eklenir.

Kelimeler: Türkçe ve Ingilizce arasındaki kelime farklılıkları vardır. Örneğin, Türkçe’de birçok kelime özellikle Osmanlıca ve Farsça kökenli olurken, Ingilizce’de ise Latin, Fransızca, Almanca gibi dillerin kökenli kelimeler vardır.

Kültür: Türkçe ve Ingilizce arasındaki kültür farklılıkları vardır. Örneğin, Türkçe’de kelime ve ifade kullanımı, sosyal ilişkiler, deyimler, atasözleri gibi konularda farklılıklar oluşabilir.

Bu farklar dil öğrenimi yaparken dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alır, ancak öğrenim sürecinde dilin kullanımı ve pratik yapılması ile bu farklar azaltılabilir.

Gündelik hayatta en çok kullanılan İngilizce kelimeler hangileridir?

En çok kullanılan ingilizce kelimeler arasında “the” (the), “be” (olmak), “to” (eylem yapmak için), “of” (nin), “and” (ve), “a” (bir), “in” (içinde), “that” (o), “have” (sahip olmak), “I” (ben), “it” (o), “for” (için), “not” (değil), “on” (üzerinde), “with” (ile), “he” (o), “as” (gibi), “you” (sen), “do” (yapmak), “at” (at) bulunur.

Hello (Merhaba)
Goodbye (Hoşça kal)
Please (Lütfen)
Thank you (Teşekkür ederim)
Yes (Evet)
No (Hayır)
Excuse me (Özür dilerim)
Sorry (Üzgünüm)
How are you? (Nasılsın?)
I’m fine (İyiyim)
What is your name? (Adınız nedir?)
My name is (Adım…)
How old are you? (Kaç yaşındasın?)
I am (Yaşım…) years old
Where are you from? (Nerelisin?)
I am from (Memleketim…)
Nice to meet you (Tanıştığımıza memnun oldum)
Can you speak English? (İngilizce konuşabiliyor musun?)
Do you understand? (Anlıyor musun?)
Help (Yardım)
Ancak bu sadece bir örnek liste olup, herkesin günlük hayatta kullandığı kelime listesi farklı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir