Demo Türkçe Hursoft Yazılım 446
10.2013 10.2013

Kursların öğrenci işlemleri, muhasebe işlemleri, ders programları, yoklama takibi, öğretmen takibini yapar. Tüm evrak , istatistik raporları, adres etiket dökümleri, kullanıcı tanımlı raporlar ve ayarlanabilir matbu formların çıktıları alınabilir. Programın Genel Özellikleri Kursiyer İşlemleri

 • Sınırsız sayıda sınıf açabilme
 • Sınırsız sayıda öğrenci kaydı
 • Öğrencilerin sınıfa dağılımı ve sınıf içi düzenlemeleri
 • Müracaat formu dökümünü alabilme
 • Ön kayıt formu basımı
 • Ödeme planı dökümü
 • Tek senet basımı
 • Vadeye göre senet basımı
 • Özel kodlar verebilme
 • Eksik evrak takibi yapabilme
 • Kullanıcı tanımlı formlarla istenilen tüm belgelerin çıkarılması
 • Kursiyerlere aday numarası verilmesi Otomatik/Kontrollü numara verme imkanı
 • Sınıf kursiyer listesi (Normal/Telefonlu/Detaylı)
 • Sınıf yoklama kağıdı listeleri
 • Kullanıcı tanımlı kursiyer listesi
 • Muhasebe İşlemleri
 • Kursiyere tahsilat makbuzu kesimi
 • Sınav harcı makbuzu kesimi
 • Kursiyere fatura kesimi
 • Makbuz iade işlemi
 • Gider çeşitlerine göre detaylı kurs giderlerinin takibi (Kantin, Kırtasiye vb.)
 • Gelir çeşitlerine göre detaylı kurs gelirlerinin takibi (Kitap,Özel dersler vb.) Raporlar
 • Genel senet listesi (Normal / Detaylı)
 • Ödeme yapanların detaylı listesi
 • Ödeme yapmayanların detaylı listesi
 • Sınav harcını ödeyenlerin detaylı listesi
 • Sınav harcını ödemeyenlerin detaylı listesi
 • Kursun gelir ve giderlerinin detaylı listesi
 • Kursun gelir ve gider kalemlerinin detaylı listesi
 • Senedi olmayanların listesi
 • Günlük raporlar
 • Günlük kasa defterinin dökümü
 • Günlük kasa defterinin detaylı dökümü Senet İşlemleri
 • Senet dökümü
 • Senetleri ihbara yollama / ihbarı kaldırma
 • İhbarlı senetlerin listesi
 • Kursiyerlere ihbar yazısı yollama
 • Senetleri avukata yollama / Avukattan geri alma
 • Avukattaki senetlerin listesi
 • Senetleri bankaya tahsilata yollama
 • Senetleri bankadaki tahsilattan geri alma
 • Bankadaki senetlerin listesi
 • Banka listeleri Etiket Dökümleri
 • Kursiyere, gruba, numaraya, göre etiket dökümleri
 • Mesleğe, il ve ilçeye göre etiket dökümleri
 • İhbarlılara etiket dökümü
 • Avukattakilere etiket dökümü
 • Bankadakilere etiket dökümü Sınav İşlemleri
 • Kursiyer sınav listesi tanımlama
 • M.E.B teorik,uygulama ve karışık sınav listeleri hazırlayabilme
 • Hazırlanan sınav listesinin dökümünü alabilme
 • Sınav listelerinde grubu ve öğretmeni girebilme
 • Sınav listesinde bulunan öğrencileri tek veya toplu olarak sınav haklarına göre borçlandırma yapabilme
 • Sınav harçlarına göre borçlandırma yapılan öğrencilerin raporlarını alabilme
 • Kurum içi derslere göre yapılan sınav sonuçların listesini alabilme
 • Öğrencinin kurs ve M.E.B’ nca yapılan sınavlarının detaylı takibi
 • Kurum içi yapılan sınavların sonuçlarını ada,soyada,puana göre gruplar arası veya tümünü alabilme
 • Kursiyere kurum içi yapılan sınav sonuç karnesi verebilme
 • Sertifika dökümü
 • Sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin kurs türlerine göre dökümünü alabilme M.E.B. ve İdare İşlemleri
 • Gruplara göre dönem ders programını girip detaylı dökümünü alabilme
 • Branşlarına göre öğretmenlerin ders programlarını girebilme
 • Günlük yoklamaları girip gruplar bazında yoklama takibi yapabilme
 • Yoklama pusulasının dökümünü alabilme
 • Günlük girilen yoklamalarda izinli ve geç gelenlerin takibini detaylı yapabilme
 • Verilen tarihler ve filtreler arası yoklama listesinin dökümünü alabilme
 • Öğrencinin ders müfredatına göre sınav yoklamasını alabilme
 • Öğrencinin sınav sonuçlarını,yoklama durumunu mektup şeklinde veliye yollayabilme(Veli mektup işlemleri) İstatistikler
 • Kursiyer bazında verilen kriterlere göre genel istatistik alabilme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir