16.07.2013

İngilizce öğrenme çalışmalarım çerçevesinde düzenlediğim çalışmalardır. İngilizce öğrenimin başlangıç seviyesindeki konularda açıklamalar mevcuttur. Bu açıklamalar basit cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, or cümlesi, çoğul cümle, olumsuz çoğul cümle, çoğul soru cümlesi, soru kelimeleri, öntakı, cümle kalıpları, şimdiki zaman, geçmiş zaman, geniş zaman, yardımcı fiiller gibi başlıklar altında yapılmış ve örneklendirilmiştir.

İlk konular ile ilgili test bölümleri mevcuttur.

İngilizceden-Türkçeye – Türkçeden-İngilizceye cümle çeviri çalışması yapabilmek için alıştırma bölümleri mevcuttur.

Çalışmada kullanılan kelimeler için Türkçe–İngilizce – İngilizce-Türkçe sözlük bölümü vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.