Freeware/Ücretsiz Türkçe TD Software 304
07.2013 07.2013

  • Tuş Gönderme, bekleme, pencere aktif etmek, fare tıkları, Windows komut istemcisi komutları
  • Birinci satırdaki, // açıklama kısmı
  • İkinci satır, komut uyumsuzlukları için
  • Üçüncü satır, TekrarSayısı(1) komutların kaç kez tekrarlancağını yazıyorsunuz
  • İlk 3 sabittir
  • () arası atanan değerlerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir