Ücretsiz Türkçe Gürol Demir 47
11.10.2013 28.03.2014

Bu program; muhasebe sisteminin öğreniminde, elekronik bir başvuru kaynağı olmak üzere tasarlanmıştır. Türk Muhasebe Sistemi hakkında giriş seviyesinde bilgilerin yer aldığı bu programda şu ana konular yer almaktadır:

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinin yasal dayanağı, bu tebliğler ile belirlenen genel esaslar, muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması.
Mali tabloların çeşitleri, ilkeleri, biçimsel yapıları, düzenleme kuralları, dipnotları.
Bilanço analizleri (yatay, dikey, trend analizleri), 4 ana gurupta ele alınan 31 adet oran analizi (rasyolar).
Muhasebe hata ve hileleri ile bunların tespit yöntemleri, denetim teknikleri.
Defter tutma işlemleri. Tutulması zorunlu bütün defterlere ilişkin yasal düzenlemeler.
Örnek yevmiye kayıtları.
Tekdüzen hesap planı ve açıklamaları. Her hesaba ait yasal düzenlemeler, işleyişi, ek açıklamalar, örnek kayıtlar, denetlenmesinde püf noktaları.
Enflasyon düzeltmesine ait hesaplama modülü ve Bilanço Sihirbazı. Enflasyon düzeltmesinde genel ilkeler, temel kavramlar, yasal düzenlemeler. Enflasyon düzeltmesi planı, hesaplara ait düzeltme açıklamaları, yapılması gerekli muhasebe kayıtları, vergi matrahının tespiti, düzeltilmiş bilançoya adım adım ilerleme.
Mini mevzuat köşesi.
Pratik bilgiler (İşçi ücretleri, Vergi Usul Kanunu, 6183 SK, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi).
Hesaplamalar (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Cezaları, Mini Ücret Bordosu, YTL/TL Dönüştürme)
Listeler (Amortisman Listesi, Vergi Kodları, Faaliyet Kodları,Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Ortalama Ticari Kredi Faizleri).
Ajanda (Mali takvim)
Terimler Sözlüğü
Mali haberler Program, sunduğu bilgileri değiştirme/ekleme esnekliği, internet yardımı ve güncelleme seçeneği de sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir