02.2021 02.2021

X Y Z Hangi Kuşaktansın?

İnsanlığın tarih boyunca gelişimi her dönem eşit ve aynı olmamıştır. Coğrafya ve İklimler de gelişim sürecini etkilerken Savaşlar ve Salgın Hastalıklar da farklı farklı çağlarda Dünyaya gelen insanların hayatlarında belirleyici olmuştur.

Birbirine benzer sorumluluklarla yükümlü olmuş, hemen hemen aynı yıl doğmuş ve çağın getirdiği şartlarda birlikte yaşamış kişiler topluluğuna Kuşak denilmektedir.

Her bir kuşak kendisinden önceki kuşağın etkileri ile değişir ve kendisinden sonra gelen kuşağa etki eder. Her kuşağın kendine özgü özellikleri vardır. Hayatı anlama, yaşam biçimleri ve iletişim tercihleri birbirlerinde farklıdır.

1927-1945 / Sessiz Kuşak (Silent Generation) / Cumhuriyet Kuşağı

Toplumsal isteklerin bastırıldığı, sessiz kalmanın ve görüşlerinin açıkça konuşmamalarının öğretildiği bir kuşak olduğu için “Sessiz kuşak” olarak tanımlanmış.

Şu an nüfusun belki de %7 ‘lik bir kısmını oluşturuyor günümüzde. Yaşamak için çalışmaktır hayat biçimleri. İhtiyaçlarını karşılayacak kadar çalışmak yeterliydi bu kuşak için.

Uyumlu, kanaatkar ve idareye saygılıdır. Dünyanın Bilimsel alanda keşifleri ve Sanayileşmede sıçrama yapması bu kuşağa denk gelir. II.Dünya Savaşını ve Büyük Ekonomik burhanı yaşamışlardır. Sanayileşme, hırsı ve savaşı beraberinde getirmiştir. İşsizlik sorunu yaşamamışlardır. Kadınlar iş gücü olarak görülmemişlerdir.

x y z hangi kusaktansin

1946-1964 Bebek Patlaması (Baby Boomers) Kuşağı

Bu kuşakta Dünya genelinde ki nüfusta büyük bir patlama oldu. İsmi de oradan gelir. Bir önceki kuşaktan savaşın bir kazananı olmadığını gördüler. Bir işte uzun süre çalışırlar. Sadıktırlar. Kuralcıdırlar. Bu kuşakta ki kadınlar anne, baba ve çocuklarına bakmıştır. Gelişen teknolojiye ayak uyduramamıştır. Kendileri çok kuralcı oldukları için sonraki kuşağı temsil edecek olan çocuklarının da kendileri gibi olmalarını istemiştirler. Belki de günümüzde  “Yav he he”, “Tamam tamam” gibi bıkkınlık ifadeleri o kuşaktan kalan bir miras olabilir. Sol düşüncenin ağır bastığı bir kuşaktır.

1965-1979 X Kuşağı

Sanayileşmenin etkisi ile Çamaşır makinesi, kaset çalar gibi aletler görülmeye başlamıştır. Ekonomik hırsın ülkeler arasında ki rekabetin aileler, bireyler seviyesine indiği bir dönemdir. O dönem kedilerine x kuşağı demiyorlardı fakat bu dönemde Dünyada ciddi değişmeler başlamıştı. Şöhret olma hırsını ilk bu kuşakta görüyoruz. Teknolojide, sanatta, siyasette büyük değişimlere uyum sağlamışlardır. Daha iyi yaşam için daha az çocuk anlayışı belirlenmiştir. Hayat konforundan ödün vermek istemeyen x kuşağı bankalara en çok borcu olan kuşaktır.

1980-1999 Y Kuşağı (Millennials)

Teknolojiye sıcak bakan bir kuşaktır. Küreselleşme bu dönemde başlamıştır. Tam olamasa da Dünyada ki her gelişmeden bu kuşak haberdar olmaya başlamıştır. Yetenek ve başarıya saygı gösterir. Liyakat önemlidir. Sokakta oyun oynayarak büyüyen son kuşaktır. TV, İnternet baş döndürecek şekilde gelişmeye başlamıştır. Sorgulayıcıdır. Akranlarının düşünceleri Anne ve Babalarının düşüncelerinden daha önemidir. Devrecilik, Devirdaşlık önemlidir. Kendilerinde önceki ve kendilerinde sonra gelecek kuşakları Y kuşağı isimlendirmiştir.

Z Kuşağı 2000 + 

İçinde bulunduğumuz kuşak olduğu için haklarında araştırma yapılamayan, tam da adı konulamayan kuşaktır. Kimilerine göre harika kuşak, kimilerine göre felaket kuşaktır. Teknolojinin içinde doğdukları için tam da özellikleri tanımlanamamıştır.(Büyük kısmı hala çocuk yaştadır.)

Sosyal medyadan aşırı şekilde etkilenen, yönlendirilebilen kuşaktır. Sosyal medyadan edindikleri bilgiler bu kuşak için doğru ve kesindir. Teknolojinin içine doğmalarına rağmen dijital okuryazarlıkları düşüktür. Dikkatleri dağınıktır. Bir işin hemen olmasını ve sonuçlanmasını isterler. Geçmişten gelen maddi ve manevi birikim önemsizdir. Doğruluğuna inandıkları bir yatırıma bütün birikimlerini feda edebilir. Bu yönden cesur ve girişimcidirler.

Din, Dil, Irk gibi kavramların bu kuşak için önemsiz olabileceğine inanılıyor fakat kısa sürede yönlendirilebildikleri için bu durum tam tersi de olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir