Demo Türkçe AMP Yazılım 362 MB 154
11.10.2013 01.04.2022

AMP İhale Hazırlık Programı “Mal Alım” modülü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve ilgili mevzuata uygun ihale dosyası hazırlama programıdır.

AMP İhale Hazırlık programı ile Kamu İhale Kurumunun yayınlamış olduğu standartlarda doğru, hızlı ve eksiksiz ihale dosyası hazırlarlasınız.

AMP İhale Hazırlık Programının Amacı; Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının açacakları mal alım ihalelerine katılmak isteyen istekli firmaların, vermeleri gereken ihale dosyasını Kamu İhale Kurumunun yayınlamış olduğu standart formlara uygun olarak eksiksiz, hızlı ve doğru bir biçimde hazırlamalarını sağlamaktır. Kimler kullanabilir? 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal alım işleri için teklif vermek isteyen bütün firmalar tarafından kullanılabilir. AMP İhale Hazırlık Programından basıma hazır olarak Alabileceğiniz Belgeler

İhale Dosya Zarfı Üzerinde Yer Alması Gereken Bilgiler
Başvuru Mektubu (KİK017.0/M)
Teklif Teklif Mektubu (KİK019.0/M)(KİK018.0/M)
Birim Fiyat Teklif Cetveli (KİK019.0/M)
(Teklif Aşaması İçin) İhale Dışı Bırakılacak veya İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname (KİK027.0/M)
-(Yeterlik/Ön Yeterlik İçin) İhale Dışı Bırakılacak veya İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname (KİK027.1/M)
İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişilerdeki – Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname (KİK027.3/M)
İş Durum ve Tutumu İle İlgili Beyan
İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılamayacağına İlişkin Taahhütname (KİK027.2/M)
Mali Durum Bildirimi (KİK030.0/M)
Teknik Personel Taahhütnamesi/Listesi
İstenen Asgari Ana Ekipman Listesi
Adres Bildirisi
Şirket Ortakları Hisse Durumu
İş Deneyimi TEFE İle Güncellenmiş Değerleri (Toplu Rapor)
İş Deneyimi Güncel Değer Hesapları ( TEFE ve ÜFE İle )
Ciro / Bilânço Yeterliği Hesapları
Örnek Diğer Belgeler ( Banka Referans Mektubu, İş Deneyim Belgesi vb.) Programın bazı özellikleri:
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve ilgili mevzuata uygun doğru, eksiksiz ve standart formlar
Yasal değişiklikleri güncel olarak takip edebilme
Bölümler arası tam otomasyon ve otomatik hesaplamayla tekrarlı veri girişlerini önleme
Şirket ve ihalelerle ilgili her türlü bilgiyi bilgisayar ortamında tutma ve kolay ulaşabilme imkânı
Sınırsız sayıda ihale tanımlama ve ihale dosyası hazırlayabilme
Birden fazla şirket ve şirket bilgileri tanımlayabilme
Bitmiş işler ve devam eden işlere ait bilgiler doğrultusunda TEFE ve ÜFE oranları ile otomatik iş deneyimi yeterliği hesaplama
İş deneyimlerinizin güncel değerlerini istediğiniz tarih üzerinden güncel olarak hesaplama ve raporlama
İş deneyimi yeterlik hesaplamasında en yüksek değere sahip iş deneyimini otomatik olarak seçme
Geriye dönük son 3 ve 6 yıla bakarak TEFE ve ÜFE endeksine göre otomatik ciro yeterliğini hesaplama ve raporlama
Geriye dönük son 1 ve 3 yıla bakarak otomatik olarak bilânço yeterliliğini hesaplama ve raporlama
Network ortamında aynı anda aynı ihale dosyası üzerinde çok kullanıcılı çalışabilme
Programa girişte birden fazla kullanıcı tanımlama ve kullanıcı bazında şifreleme
İhale ve şirket bilgilerini yedekleme ve farklı bilgisayarlar taşıyabilme olanağı
Taşınabilir koruma sistemi ile program kilidini istediğiniz bilgisayara takıp farklı bilgisayarlarda çalışabilme imkânı
İhale belgelerini yazdırmadan önce yazım editöründe düzenleme imkânı
İhale arşivi oluşturabilme ve ihale bazında rakip firma tekliflerini tutabilme
Kendi dâhili editörü ile herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan çalışabilme yeteneği
Şablonlarımızda bulunmayan ve idare tarafından istenen evrakları editörde hazırlayabilme, bunları daha sonraki ihalelerde de kullanmak üzere kaydedebilme
İnternet üzerinden programı ve endeksleri güncelleyebilme
Mevzuat bilgisine sahip teknik personelden ücretsiz, limitsiz ve kaliteli telefon yâda msn ile teknik destek imkânı
1 Ay geri alma garantisi
1 Yıl ücretsiz güncelleme imkânı
Programın detaylı anlatımın içeren kullanıcı kitabı, referans kitabı ve uygulama örneği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir